โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม : IEP online

การประชุม Video Conference โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม

วันที่ 5 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมเทพมงคล ศูนย์ปฏิบัติการ นิเทศทางไกล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คู่มือ IEP Online คลิก!!

สาธิตวิธีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ผ่านระบบ IEP-Online คลิก!!

ป้ายยินดีต้อนรับ