ศิลปหัตถกรรมออนไลน์ ปี 2563

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ ทางวิชาการของครูและนักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย

เขต 1 ในช่วงวิกฤตสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

2 เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียน ให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชนได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์และสามารถตรวจสอบได้

---------------------------------------------------------------------------------------------

ชุดที่ 1 พิมพ์เกียรติบัตร - นักเรียน - ครู และบุคลากร

ชุดที่ 2 พิมพ์เกียรติบัตร

- นักเรียน

- ครู และบุคลากร

ชุดที่ 3 พิมพ์เกียรติบัตร

- กรรมการ

- ผู้ให้การสนับสนุน

ชุดที่ 4 พิมพ์เกียรติบัตรการ สร้างบทเรียนออนไลน์

- ครูและบุคลากร ทางการศึกษา

--------------------------------------------------------------------------------------------- กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

1. หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ฯ

2. หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

14. การแข่งขัน ปฐมวัย

13. การแข่งขัน สุขศึกษา- พลศึกษา

12. การแข่งขัน ศิลปะ- นาฎศิลป์

11. การแข่งขัน ศิลปะ- ทัศนศิลป์

10. การแข่งขัน ศิลปะ- ดนตรี

9. การแข่งขัน ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

8. การแข่งขัน วิทยาศาสตร์

7. การแข่งขัน ภาษาไทย

6.การ แข่งขัน ภาษาต่างประเทศ

5. การแข่งขัน คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

4. การข่งขัน คณิตศาสตร์

3. การแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. การแข่งขัน การงานอาชีพ

ประกาศผลการแข่งขัน คลิก

กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

1. การแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

3.หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

4. หมวดหมู่ :คณิตศาสตร์

5. หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์

6. หมวดหมู่ : ปฐมวัย

7.หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

8. หมวดหมู่ : ภาษาไทย

9.หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

10. หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

11. หมวดหมู่ : ศิลปะ- ดนตรี

12. หมวดหมู่ : ศิลปะ- ทัศนศิลป์

13. หมวดหมู่ : ศิลปะ- นาฎศิลป์

14.หมวดหมู่ : สุขศึกษา- พลศึกษา

ดูผลงาน และผลโหวต ครู-นักเรียน

ร่วมโหวตผลงาน ที่นี่

รวมผลงานนักเรียน ที่นี่

ดูเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รวมผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่นี่