วาระประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

วันที่โพสต์: Oct 11, 2018 7:1:11 AM

ศน.สพป.เลย 1

เปี่ยมด้วยความรู้ ควบคู่บริการ

ประสานด้วยใจ ให้มีคุณภาพ

1. การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 61 “เด็กเลย 1 ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ก๋อ”

2. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

3. การนิเทศ ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)