วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

วันที่โพสต์: Nov 12, 2018 3:26:14 AM

ศน.สพป.เลย 1

เปี่ยมด้วยความรู้ ควบคู่บริการ

ประสานด้วยใจ ให้มีคุณภาพ

1. แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงรายงานการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทุกคน

2. การจัดสอบการอ่านออก - เขียนได้ ป.1 - ป.3

3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

4. แจ้งสรุปเหรียญการแข่งขันและกิจกรรมที่จะไปแข่งในระดับภาค

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)