วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561

วันที่โพสต์: Dec 12, 2018 2:15:19 AM

ศน.สพป.เลย 1

เปี่ยมด้วยความรู้ ควบคู่บริการ

ประสานด้วยใจ ให้มีคุณภาพ

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่ ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐

2. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง

วันที่ ๖ – ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลิงค์การสรุปผลแข่งขัน)

https://esan68.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=area_member_all_result

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)