ปีการศึกษา 2561

วันที่โพสต์: Aug 16, 2019 9:28:51 AM

การดำเนินงานการมดสอบนักเรียน NT ป.3

(แก้ไขบทความ) | ไฟล์แนบ: NT คะแนน พอใช้ ปรับปรุง ดี ปี กศ 61.xlsx NT เปรียบเทียบแต่ละอำเภอล่าสุด.xlsx ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง3ปี-59-61.pdf ผล NT เรียงลำดับค่าเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่ ป.pdf

ผลสอบ NT เปรียบเทียบ 60 กับ 61 (2).xlsx เรียงลำดับ-3-ด้าน-NT-ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกราย.xlsx แบบสรุปรายงานผลการทดสอบ-ปี-2560.pdf แบบสรุปรายงานผลการทดสอบ-ปี-2561.pdf