ภาพประชุมโรงเรียนสุจริต วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.เลย 1