ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1

วันที่โพสต์: Jun 24, 2017 9:4:44 AM

หนังสือหลักสูตรเวียตนาม>>>Click<<<

ภาพกิจกรรม>>>Click<<<

นัจรีย์ภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ ข่าว

กิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ ข่าว

จักรกริช อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ/วีดีโอ/ข่าว