ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 3 อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 5-7 มิ.ย. 2560

วันที่โพสต์: Jun 11, 2017 3:0:30 AM

นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ

นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ