ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อการเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน RT ชั้น ป.1 และ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่โพสต์: Feb 03, 2020 1:34:42 PM

ลิ้งการเข้าร่วมประชุมทางไกล video conference http://203.159.250.162/scopia/entry/index.jsp

Yourname : (ใส่ชื่อกลุ่มคุณภาพการศึกษา หรือชื่อโรงเรียน เป็นภาษาไทย)

Meeting ID : 14111

รับชมย้อยหลัง การประชุมทางไกลฯ เรื่อง RT NT ประจำปี 2563 สพป.ลย 1