การอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์(OBEC Content Center)

วันที่โพสต์: Mar 04, 2020 4:30:19 AM

เว็บไซต์ OBEC Content Center :: https://contentcenter.obec.go.th/

ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด Facebook ::

  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 1 (ช่วงเช้า)

    • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 1 (ช่วงบ่าย)

    • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 2 (ช่วงเช้า)

  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 2 (ช่วงบ่าย)