กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

วันที่โพสต์: Mar 31, 2016 4:51:27 AM

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61

โพสต์26 พ.ค. 2561 15:22โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 [ อัปเดต 15 นาทีก่อน โดย Thongchai Komolsai ]

รรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61

แสดงค่าสถิติรายวิชา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดูได้ที่เมนู o-net

คลิก ปีการศึกษา2561

หน้าเว็บย่อย (3) ปีการศึกษา2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2557 - 2558

แสดงค่าสถิติรายวิชา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ดูได้ที่เมนู o-net

คลิก ปีการศึกษา2561