หน้าแรก

Educational supervisor

educational supervisorระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »
นายสมพงษ์  พรมใจ
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 


นายสุขสันต์  นาหัวนิน
รองผู้อำนวยการ สพป.ลย.๑ 
ดร.จำนงค์  ศรีมังกร
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 To-DOs : กำกับ ติดตาม

แสดง 0 รายการจากหน้า To-DOs : กำกับ ติดตาม จัดเรียงตาม ดูเพิ่มเติม »