หน้าแรก

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวสารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://drive.google.com/file/d/1ZJhzSyEYR0spRkIDga9tH4N7T9tv1oMc/view?usp=sharing

คู่มือการปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สพป เลย เขต 1 ประกาศเจตจำนงต้านการทุจริต ปี 2562

วิดีโอ YouTube


รวมคลิปการสอนของครู สพป.เลย 1