กิจกรรมล่าสุดของไซต์

2 พ.ค. 2562 02:38 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-2.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:38 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-1.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:38 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง เกียรติบัตร
20 เม.ย. 2562 00:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
19 เม.ย. 2562 20:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
18 เม.ย. 2562 23:56 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข บุคลากร : Personel
18 เม.ย. 2562 20:32 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
18 เม.ย. 2562 20:31 Thongchai Komolsai แนบ ทวีศักดิ์ หารตำอุ้ย.jpg กับ บุคลากร : Personel
18 เม.ย. 2562 19:27 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
5 เม.ย. 2562 22:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
5 เม.ย. 2562 21:40 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
5 เม.ย. 2562 19:54 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
5 เม.ย. 2562 19:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
5 เม.ย. 2562 19:52 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
5 เม.ย. 2562 19:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
5 เม.ย. 2562 19:50 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
29 มี.ค. 2562 01:27 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
29 มี.ค. 2562 01:24 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
29 มี.ค. 2562 00:28 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
28 มี.ค. 2562 06:49 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
27 มี.ค. 2562 19:54 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
27 มี.ค. 2562 19:48 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ QR Code โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา STEM Education_pages-to-jpg-0001.jpg จาก STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
27 มี.ค. 2562 19:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
25 มี.ค. 2562 07:27 Thongchai Komolsai อัปเดต อันดับที่ สพป เลย เขต1.pdf
25 มี.ค. 2562 07:27 Thongchai Komolsai แนบ ลำดับที่กลุ่มคุณภาพ แก้ไข ONET ปี 60 61 ป 6.pdf กับ ปีการศึกษา 2561