กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - แผ่น1.pdf
12 ธ.ค. 2560 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - แผ่น1.pdf กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 2017-12-12_14-51-42.png
12 ธ.ค. 2560 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 2017-12-12_14-51-33.png
12 ธ.ค. 2560 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-12-12_14-51-42.png กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-12-12_14-51-33.png กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
29 พ.ย. 2560 01:38 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
28 พ.ย. 2560 20:28 Thongchai Komolsai แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
28 พ.ย. 2560 20:21 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560 & 2561
28 พ.ย. 2560 20:19 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560 & 2561
28 พ.ย. 2560 20:16 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560 & 2561
28 พ.ย. 2560 19:34 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
28 พ.ย. 2560 19:31 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
28 พ.ย. 2560 19:23 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
28 พ.ย. 2560 19:22 Thongchai Komolsai แนบ รุ่ง.jpg กับ หน้าแรก
28 พ.ย. 2560 19:05 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
28 พ.ย. 2560 18:55 Thongchai Komolsai แนบ ศน.มงคล คณะศิริวงค์.jpg กับ หน้าแรก
8 พ.ย. 2560 02:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ป้ายต้อนรับ คณะ สพฐ.ppt กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ การทำระบบ IIT และ EIT.pptx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน