กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 เม.ย. 2560 23:06 Thongchai Komolsai แก้ไข ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:02 Thongchai Komolsai แก้ไข ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 23:01 Thongchai Komolsai แก้ไข ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 22:59 Thongchai Komolsai สร้าง ปีการศึกษา 2559
3 เม.ย. 2560 21:46 Thongchai Komolsai แก้ไข o-net
3 เม.ย. 2560 21:31 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ ประชาสัมพันธ์.7z จาก o-net
3 เม.ย. 2560 21:30 Thongchai Komolsai แนบ ประชาสัมพันธ์.7z กับ o-net
3 เม.ย. 2560 21:16 Thongchai Komolsai แก้ไข o-net
3 เม.ย. 2560 21:03 Thongchai Komolsai นำออกไฟล์แนบ ประชาสัมพันธ์.7z จาก o-net
3 เม.ย. 2560 21:02 Thongchai Komolsai แนบ ประชาสัมพันธ์.7z กับ o-net
2 เม.ย. 2560 01:27 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข บุคลากร : Personel
25 มี.ค. 2560 08:56 Thongchai Komolsai แก้ไข สื่อ วีดีโอ ศูนย์ ICT สพป.เลย 1
22 มี.ค. 2560 21:08 Thongchai Komolsai แนบ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของส.docx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
22 มี.ค. 2560 21:08 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข.docx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
20 มี.ค. 2560 20:54 Thongchai Komolsai แก้ไข ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
20 มี.ค. 2560 20:53 Thongchai Komolsai แก้ไข f
20 มี.ค. 2560 20:51 Thongchai Komolsai สร้าง f
13 มี.ค. 2560 19:43 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
13 มี.ค. 2560 19:39 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรกhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLEKAcCDg88VvjK3yTzOAyEdBT9yeCMfam
14 ก.พ. 2560 23:10 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:08 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:05 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:03 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:59 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:58 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก