กิจกรรมล่าสุดของไซต์

31 ต.ค. 2561 21:26 Thongchai Komolsai แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:25 Thongchai Komolsai แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:20 Thongchai Komolsai แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:18 Thongchai Komolsai แก้ไข To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:11 Thongchai Komolsai แนบ ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรปฐมวัย สพป.ลย.1 ภ.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื.doc กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 11เครื่องมือนิเทศ สังเกตชั้นเรียน Active Learning ภาค.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 9เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ2561 กลุ.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 8เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ2561 กลุ.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 7เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ2561 กล.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 6 เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ2561 กล.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 5 เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 กลุ่มบริ.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 4 เครื่องมือนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ2561 กลุ่มบ.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 3เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่2 ปี กศ 61 กลุ.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:10 Thongchai Komolsai แนบ 2เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่2 ปี กศ 61 กลุ.docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
31 ต.ค. 2561 21:09 Thongchai Komolsai แนบ 1เครื่องมือการนิเทศ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 .docx กับ To-DOs : กำกับ ติดตาม
18 ต.ค. 2561 02:26 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
18 ต.ค. 2561 02:24 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
18 ต.ค. 2561 02:22 Thongchai Komolsai แนบ sssss.jpg กับ บุคลากร : Personel
18 ต.ค. 2561 02:21 Thongchai Komolsai อัปเดต lpol]l.jpg
18 ต.ค. 2561 02:20 Thongchai Komolsai แนบ lpol]l.jpg กับ บุคลากร : Personel
18 ต.ค. 2561 02:19 Thongchai Komolsai แนบ sxsx.jpg กับ บุคลากร : Personel
18 ต.ค. 2561 02:16 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
18 ต.ค. 2561 02:08 Thongchai Komolsai ย้ายหน้า ขอบข่ายภารกิจ : Structer
18 ต.ค. 2561 02:06 Thongchai Komolsai แนบ แผนผังบุคลากร ศน 2561.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structer