กิจกรรมล่าสุดของไซต์

28 พ.ย. 2560 19:05 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
28 พ.ย. 2560 18:55 Thongchai Komolsai แนบ ศน.มงคล คณะศิริวงค์.jpg กับ หน้าแรก
8 พ.ย. 2560 02:48 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ ป้ายต้อนรับ คณะ สพฐ.ppt กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ การทำระบบ IIT และ EIT.pptx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 10 นำเสนอ 8 พย 60.doc กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 9 นำเสนอ 8 พย 60.docx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 8 นำเสนอ 8 พย 60.docx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:47 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 6 นำเสนอ 8 พย 601.doc กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 5 นำเสนอ 8 พย 601.doc กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 4 นำเสนอ 8 พย 601.doc กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 3 นำเสนอ 8 พย 60.docx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 2 นำเสนอ 8 พ.ย.60.docx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
8 พ.ย. 2560 02:46 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ EB 1 รอบ 2 นำเสนอ 8 พย 60.doc กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
5 พ.ย. 2560 23:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข รายงาน e-MIS ผลการประเมินภาษาไทย ป.1-6 ปีการศึกษา 2560
5 พ.ย. 2560 23:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2017-11-06_14-48-04.png กับ รายงาน e-MIS ผลการประเมินภาษาไทย ป.1-6 ปีการศึกษา 2560
5 พ.ย. 2560 23:50 มณฑล พร้อมสันเทียะ สร้าง รายงาน e-MIS ผลการประเมินภาษาไทย ป.1-6 ปีการศึกษา 2560
2 พ.ย. 2560 23:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
2 พ.ย. 2560 20:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
31 ต.ค. 2560 07:34 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
31 ต.ค. 2560 00:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
26 ต.ค. 2560 21:10 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
26 ต.ค. 2560 21:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
26 ต.ค. 2560 21:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ YDXJ0008 (1).JPG กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
17 ต.ค. 2560 23:06 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560
6 ต.ค. 2560 03:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"