กิจกรรมล่าสุดของไซต์

Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากร : Personel
2 ม.ค. 2561 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไขรายการใน To-DOs : กำกับ ติดตาม
2 ม.ค. 2561 06:33 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกรายการจาก To-DOs : กำกับ ติดตาม
2 ม.ค. 2561 06:32 นายจักรกริช อาจแก้ว เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
27 ธ.ค. 2560 23:42 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"
19 ธ.ค. 2560 00:21 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
19 ธ.ค. 2560 00:20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กราฟ เปรียบเทียบคะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก (สีแดง) กับค่าน้ำหนัก (ร้อยละ) (สีน้ำเงิน).png กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ กราฟ คะแนนหลังถ่วงน้ำหนัก คิดเป็นค่าร้อยละ.png กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560.xlsx
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560.xlsx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:19 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - แผ่น1.pdf
12 ธ.ค. 2560 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ ตารางแสดงรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - แผ่น1.pdf กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 2017-12-12_14-51-42.png
12 ธ.ค. 2560 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว อัปเดต 2017-12-12_14-51-33.png
12 ธ.ค. 2560 00:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-12-12_14-51-42.png กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:17 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-12-12_14-51-33.png กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:13 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:09 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:08 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
12 ธ.ค. 2560 00:07 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
29 พ.ย. 2560 01:38 นางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม เพิ่มรายการไปที่ To-DOs : กำกับ ติดตาม
28 พ.ย. 2560 20:28 Thongchai Komolsai แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า