กิจกรรมล่าสุดของไซต์

20 ก.ย. 2560 21:52 Thongchai Komolsai แก้ไข บุคลากรเกษียณ 2560
7 ก.ย. 2560 23:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
7 ก.ย. 2560 23:05 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
7 ก.ย. 2560 23:01 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ภาพประชุมโรงเรียนสุจริต วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบารมี สพป.เลย 1
7 ก.ย. 2560 22:54 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง photo
7 ก.ย. 2560 22:53 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
7 ก.ย. 2560 19:26 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
7 ก.ย. 2560 19:19 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
7 ก.ย. 2560 19:18 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ รายงาน ITA โรงเรียนบ้านยาง โรงเรียน สพฐ ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชัน.docx กับ โครงการโรงเรียนสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
5 ก.ย. 2560 07:37 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"
5 ก.ย. 2560 07:36 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ hot.gif กับ โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"
5 ก.ย. 2560 07:36 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ banner6901.jpg กับ โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"
5 ก.ย. 2560 07:36 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ Obec-Announce.pdf กับ โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"
5 ก.ย. 2560 07:36 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560"
5 ก.ย. 2560 06:44 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.
5 ก.ย. 2560 06:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.
5 ก.ย. 2560 06:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ hot.gif กับ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.
5 ก.ย. 2560 06:38 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ปี งบประมาณ 2560 สพฐ.
4 ก.ย. 2560 08:12 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 กันยายน 2560
4 ก.ย. 2560 08:12 นายจักรกริช อาจแก้ว นำออกไฟล์แนบ บ้านท่าแย้.pdf จาก เปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 กันยายน 2560
4 ก.ย. 2560 08:06 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ บ้านท่าแย้.pdf กับ เปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 กันยายน 2560
4 ก.ย. 2560 06:43 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 กันยายน 2560
4 ก.ย. 2560 06:41 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ moral_logo.jpg กับ เปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 กันยายน 2560
4 ก.ย. 2560 02:39 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 กันยายน 2560
4 ก.ย. 2560 02:38 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข เปิดบ้านคุณธรรม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 4 กันยายน 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า