กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 พ.ค. 2562 06:58 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ เกียรติบัตรGoogleSite-QRCode-9เม.ย.2562.pdf กับ เกียรติบัตร
17 พ.ค. 2562 06:58 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ เกียรติบัตรGoogleSite-QRCode-9มี.ค.2562.pdf จาก เกียรติบัตร
17 พ.ค. 2562 06:52 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ เกียรติบัตรGoogleSite-QRCode-9มี.ค.2562.pdf กับ เกียรติบัตร
17 พ.ค. 2562 06:51 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข เกียรติบัตร
8 พ.ค. 2562 07:36 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
8 พ.ค. 2562 07:27 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
8 พ.ค. 2562 07:26 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ QR Code_page-0001.jpg กับ รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
8 พ.ค. 2562 07:12 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน_page-0001.jpg กับ รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
8 พ.ค. 2562 07:12 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Screen Shot 2562-05-08 at 21.04.35.png กับ รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
8 พ.ค. 2562 07:12 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 สร้าง รายงานผลการดำเนินงาน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561
2 พ.ค. 2562 02:42 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แก้ไข เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:40 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-16.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:40 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-15.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:40 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-14.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:40 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-13.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-12.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-11.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-10.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-9.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-8.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-7.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-6.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-5.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-4.pdf กับ เกียรติบัตร
2 พ.ค. 2562 02:39 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1 แนบ Certificate GoogleSite_QRCode_Supervisor-3.pdf กับ เกียรติบัตร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า