กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ส.ค. 2561 00:07 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
13 ส.ค. 2561 23:57 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
9 ส.ค. 2561 20:25 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
9 ส.ค. 2561 20:25 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
9 ส.ค. 2561 20:20 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
9 ส.ค. 2561 20:19 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
9 ส.ค. 2561 20:16 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
9 ส.ค. 2561 20:15 Thongchai Komolsai แก้ไข งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018
9 ส.ค. 2561 02:27 Thongchai Komolsai แก้ไข รายงานการจัดกิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2559
9 ส.ค. 2561 02:26 Thongchai Komolsai แนบ รายงานผลรูปเล่มการดำเนินงาน สพฐ.59.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:21 Thongchai Komolsai แนบ กอไร่ใหญ่26-27ม.ค.60_41.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:21 Thongchai Komolsai แนบ กอไร่ใหญ่26-27ม.ค.60_18.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:21 Thongchai Komolsai แนบ กอไร่ใหญ่26-27ม.ค.60_7.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:20 Thongchai Komolsai แนบ S_5561483430402.jpg กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ หนังสือแจ้งโรงเรียน.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ สิ่งที่ต้องนำมาในวันอบรม.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ ตารางฝึกอบรม.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ โครงการ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ ข้อมูลจำนวนโรงเรียนเครือข่ายและบุคลากร ปี 2559.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 02:13 Thongchai Komolsai แนบ ขอใช้สถานที่และห้องปฏิบัติการจัดอบรม.pdf กับ ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
9 ส.ค. 2561 01:55 Thongchai Komolsai แก้ไข รายงานการดำเนินกิจกรรมน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2560
9 ส.ค. 2561 01:54 Thongchai Komolsai แก้ไข รายงานขับเคลื่อนหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2560
9 ส.ค. 2561 01:52 Thongchai Komolsai แก้ไข รายงานขับเคลื่อนหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2560
9 ส.ค. 2561 01:50 Thongchai Komolsai แนบ รายงานการดำเนินงานMobile Unit2560.pdf กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560

เก่ากว่า | ใหม่กว่า