กิจกรรมล่าสุดของไซต์

25 มี.ค. 2560 08:56 Thongchai Komolsai แก้ไข สื่อ วีดีโอ ศูนย์ ICT สพป.เลย 1
22 มี.ค. 2560 21:08 Thongchai Komolsai แนบ แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของส.docx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
22 มี.ค. 2560 21:08 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาข.docx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
20 มี.ค. 2560 20:54 Thongchai Komolsai แก้ไข ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
20 มี.ค. 2560 20:53 Thongchai Komolsai แก้ไข f
20 มี.ค. 2560 20:51 Thongchai Komolsai สร้าง f
13 มี.ค. 2560 19:43 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
13 มี.ค. 2560 19:39 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรกhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLEKAcCDg88VvjK3yTzOAyEdBT9yeCMfam
14 ก.พ. 2560 23:10 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:08 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:05 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:03 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:59 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:58 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:56 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:54 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
26 ม.ค. 2560 22:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
26 ม.ค. 2560 21:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
24 ม.ค. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ IMG_9135.JPG กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
24 ม.ค. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-01-24_17-13-01.png กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
24 ม.ค. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
10 ม.ค. 2560 22:24 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือการใช้ QAMS สถานศึกษา.pdf กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
10 ม.ค. 2560 22:22 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือการประเมินคุณภาพ-2.pdf กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
10 ม.ค. 2560 22:22 Thongchai Komolsai แนบ แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
10 ม.ค. 2560 21:30 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า