กิจกรรมล่าสุดของไซต์

18 ม.ค. 2564 17:58 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
4 ม.ค. 2564 22:40 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
28 ธ.ค. 2563 21:31 Thongchai Komolsai แก้ไข โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:30 Thongchai Komolsai แก้ไข โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:28 Thongchai Komolsai แนบ แผนที่ตั้งโรงเรียน สพป.เลย.เขต 1.jpg กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:27 Thongchai Komolsai แนบ ศธ04008-1-ว245 การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และมัธยมดี.pdf กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:27 Thongchai Komolsai แนบ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 25 พ.ย.63.pdf กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:27 Thongchai Komolsai แนบ ร่าง โรงเรียนคุณภาพชุมชน.pdf กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:27 Thongchai Komolsai แนบ ทางไกล1.png กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:27 Thongchai Komolsai แนบ ข้อมูชจำนวน นร.2563.xlsx กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:22 Thongchai Komolsai แนบ 33.png กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:20 Thongchai Komolsai แก้ไข โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:10 Thongchai Komolsai แนบ Screenshot (131).png กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:10 Thongchai Komolsai แนบ Screenshot (130)1.jpg กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:10 Thongchai Komolsai แนบ Screenshot (130).png กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:10 Thongchai Komolsai แนบ Screenshot (129).png กับ โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 21:09 Thongchai Komolsai สร้าง โรงเรียนคุณภาพชุมชน
28 ธ.ค. 2563 20:47 Thongchai Komolsai แก้ไข นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561
28 ธ.ค. 2563 00:56 Thongchai Komolsai แก้ไข นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561
28 ธ.ค. 2563 00:55 Thongchai Komolsai แนบ คลิก-png-3.png กับ นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561
28 ธ.ค. 2563 00:52 Thongchai Komolsai แนบ ตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรปฐมวัย สพป.ลย.1 ภ.docx กับ นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561
28 ธ.ค. 2563 00:52 Thongchai Komolsai แนบ การนิเทศการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื.doc กับ นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561
28 ธ.ค. 2563 00:52 Thongchai Komolsai แนบ 11เครื่องมือนิเทศ สังเกตชั้นเรียน Active Learning ภาค.docx กับ นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561
28 ธ.ค. 2563 00:52 Thongchai Komolsai แนบ 9เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ2561 กลุ.docx กับ นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561
28 ธ.ค. 2563 00:52 Thongchai Komolsai แนบ 8เครื่องมือการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีกศ2561 กลุ.docx กับ นิเทศเปืดเรียน 2 ปี 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า