กิจกรรมล่าสุดของไซต์

14 ก.พ. 2560 23:10 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:08 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:05 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 23:03 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:59 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:58 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:56 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
14 ก.พ. 2560 22:54 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
26 ม.ค. 2560 22:24 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
26 ม.ค. 2560 21:09 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
24 ม.ค. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ IMG_9135.JPG กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
24 ม.ค. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว แนบ 2017-01-24_17-13-01.png กับ หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
24 ม.ค. 2560 04:29 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560
10 ม.ค. 2560 22:24 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือการใช้ QAMS สถานศึกษา.pdf กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
10 ม.ค. 2560 22:22 Thongchai Komolsai แนบ คู่มือการประเมินคุณภาพ-2.pdf กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
10 ม.ค. 2560 22:22 Thongchai Komolsai แนบ แนวทางการเขียนรายงานSAR.pdf กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
10 ม.ค. 2560 21:30 Thongchai Komolsai แก้ไข หน้าแรก
10 ม.ค. 2560 21:29 Thongchai Komolsai แนบ 1312860478-person.jpg กับ หน้าแรก
8 ม.ค. 2560 20:21 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
8 ม.ค. 2560 20:18 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 21:03 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:35 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:30 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ QAMS.png กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)
5 ม.ค. 2560 20:22 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 3-ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด.xlsx กับ ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า