ศิลปหัตถกรรม นร.69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562
เว็ปไซต์ระดับภาค/ชาติ
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/
 เว็ปไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
https://esan69.sillapa.net/sp-lei1/
เว็ปไซต์ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.เลย เขต 1
https://group69.sillapa.net/sp-lei1/


ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 สพป.ศรีสะเกษ
https://www.sillapa.in/home
ระบบลงทะเบียนสมัครกรรมการ 
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69
http://esan.ssk.in.th/cmt/

ข่าวประชาสัมพันธ์


Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:29
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:29
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Comments