ศิลปหัตถกรรม นร.69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562


สรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ระดับชาติ
ระหว่างวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2562
ที่ จังหวัดศรัสะเกษ
---------------------------------------------------------------

เว็ปไซต์ระดับภาค/ชาติ
https://esan69.sillapa.net/sp-esan/
 เว็ปไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
https://esan69.sillapa.net/sp-lei1/
เว็ปไซต์ระดับกลุ่มโรงเรียน สพป.เลย เขต 1
https://group69.sillapa.net/sp-lei1/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-คณะกรรมการตัดสินกลุ่ม ฯ การงานอาชีพ
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
สถานที่ใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขต  ทั้ง  ๗  แห่ง
จุดแข่งขันโรงเรียนบ้านน้ำภู
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ผลการจัดลำดับการแข่งขัน

สรุปผลการแข่งขันและต้วแทนไปแข่งขันระดับชาติ
 คลิดที่นี่
.............................................................................................
แบบฟอร์มขอรายชื่อกรรมการ ระดับเขต Excel 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
กำหนดวัน และสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
กำหนดการและสถานที่แข่งขันเรียนรวม
  
เรียนรามการงานอาชัพ ฯ   
เรียนรวมภาษาไทย      
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
รวมภาพการจัดงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ สพป.เลย เขต ๑ วันที่ ๙ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
         ดูทั้งหมด
    
ศูนย์ปฏิบัติการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 สพป.ศรีสะเกษ
https://www.sillapa.in/home
ระบบลงทะเบียนสมัครกรรมการ 
ศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ระดับภาค
http://esan.ssk.in.th/cmt/

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าเว็บย่อย (1): ศิลปหัตถกรรม นร.2019
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:29
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
31 ส.ค. 2562 21:53
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
7 ต.ค. 2562 01:35
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:29
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Ċ
Thongchai Komolsai,
8 ส.ค. 2562 21:31
Comments