school‎ > ‎

STEM Education :: โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา


ระบบสะเต็มศึกษาสำหรับAdmin >> stemmentorreg.ipst.ac.th/admin

ถ่ายทอดสด LIVE สามารถรับชมได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

ครั้งที่ 2 วันที่ 28-30 มี.ค.62

  • บันทึกการเช็คอิน-ช่วงเช้า
  • บันทึกการเช็คอิน-ช่วงบ่าย
  • ภาพบรรยากาศการอบรม

ครั้งที่ 3 วันที่ 4-6 เม.ย.62

  • บันทึกการเช็คอิน-ช่วงเช้า
  • บันทึกการเช็คอิน-ช่วงบ่าย
  • ภาพบรรยากาศการอบรม

ครั้งที่ 4 วันที่ 19-21 เม.ย.62

  • บันทึกการเช็คอิน-ช่วงเช้า
  • บันทึกการเช็คอิน-ช่วงบ่าย
  • ภาพบรรยากาศการอบรม
ą
นายจักรกริช อาจแก้ว,
6 มี.ค. 2562 01:56
Comments