ปีการศึกษา 2560

โพสต์4 ก.ย. 2560 02:32โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 2 พ.ค. 2561 01:23 ]

เปิดบ้านคุณธรรม "ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
วันที่ 4 กันยายน 2560" ณ สพป.เลย 1 

หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โครงการ          โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) และ                                กิจกรรมคืนธรรมชาติสู่ ห้องเรียน  กิจกรมรมครอบครัว                                ที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) 
วัตถุประสงค์
    1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
    2.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก
    3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และเข้าใจในการคิดค้น ผลิตนวัตกรรมคุณธรรมพร้อมทั้งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ
    4.เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ภาพกิจกรรมการเปิดบ้านคุณธรรม สพป.เลย 1

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

Comments