ปีการศึกษา 2561


เปิดบ้านคุณธรรม "ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2561

สพป.เลย 1

 หน่วยงาน        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต

 โครงการ          โครงงานคุณธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ) และ                           กิจกรรมคืนธรรมชาติสู่ ห้องเรียน  กิจกรมรมครอบครัว  ที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) 

วัตถุประสงค์

    1.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

    2.เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก

    3.เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และเข้าใจในการคิดค้น ผลิตนวัตกรรมคุณธรรมพร้อมทั้งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับประเทศ

    4.เพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม


แบบรายงานการดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
  

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2347 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2329 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2510 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2276 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2384 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3313 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2458 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3275 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  2658 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3391 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  3067 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:43 นายจักรกริช อาจแก้ว
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  42 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:45 นายจักรกริช อาจแก้ว
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
  155 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 2 2 พ.ค. 2561 01:45 นายจักรกริช อาจแก้ว
Comments