โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม : IEP online


การประชุม Video Conference โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม 
วันที่ 5 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมเทพมงคล ศูนย์ปฏิบัติการ นิเทศทางไกล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ดาวน์โหลด Serial number Click ที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์ >>>Serial number


 คู่มือ IEP Online คลิก!!
 สาธิตวิธีการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนพิเศษเรียนร่วม ผ่านระบบ IEP-Online คลิก!!

Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 01:42
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 01:40
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 01:42
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 01:41
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 01:42
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 01:41
ć
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 01:41
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 01:42
ċ
serial-IEP Online.zip
(258k)
นายจักรกริช อาจแก้ว,
4 มี.ค. 2562 19:54
Comments