RT ป.1 ปี 2563

 สพฐ.   แจ้งการเลื่อนกำหนดการประเมินการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เลื่อนเป็น 16-19 มีนาคม 2564 ประกาศผล 20 เมษายน 2564


วิดีโอ YouTube