ปีการศึกษา 2563

แนวทางการจัดการทดสอบ

          กรณีการทดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563

              - ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ คือ นักเรียนที่กำลัง ศึกษาชั้น ป.6 และ ม.3  ปีการศึกษา 2563 ทุกสังกัด หรือเทียบเท่า
              - วิธีการเข้ารับการทดสอบ

  1) วิธีการสมัครสอบ : สถานศึกษาหรือนักเรียนสมัครผ่านระบบ O-NET  ที่ www.niets.or.th  “ระบบสมัครและยืนยันการเข้าสอบ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

  2) ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบและสนามสอบ:  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

                 3) กําหนดการสอบ:  - ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564                                         
                                               - ม.
3 สอบวันเสาร์ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

                 4) ประกาศผลสอบ : - ป.6 ประกาศผลสอบวันที่ 21 เมษายน 2564                                                                                     - ม.3 ประกาศผลสอบวันที่ 22 เมษายน 2564

                 5) การรายงานผลสอบ :  
                         - กรณีโรงเรียนยืนยันรายชื่อนักเรียน : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับโรงเรียน (ทั้ง 6 ฉบับ) และระดับรายบุคคล
                         - กรณีนักเรียนสมัครสอบด้วยตนเอง : สทศ. จะรายงานผลการทดสอบระดับรายบุคคล

         
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/pi-kar-suksa-2563/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94.jpg

วิดีโอ YouTube

ć
Thongchai Komolsai,
7 ก.พ. 2564 20:42
Ċ
Thongchai Komolsai,
26 ม.ค. 2564 20:20
ć
Thongchai Komolsai,
7 ก.พ. 2564 20:42
Ċ
Thongchai Komolsai,
2 มี.ค. 2564 22:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
2 มี.ค. 2564 22:30
Ċ
Thongchai Komolsai,
10 มี.ค. 2564 23:03
Ċ
Thongchai Komolsai,
2 มี.ค. 2564 19:33
ą
Thongchai Komolsai,
26 ม.ค. 2564 22:34
ą
Thongchai Komolsai,
26 ม.ค. 2564 22:34
Comments