ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อการเตรียมพร้อมการประเมินคุณภาพผู้เรียน RT ชั้น ป.1 และ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562

โพสต์3 ก.พ. 2563 05:34โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2563 23:05 โดย นายจักรกริช อาจแก้ว ]

ลิ้งการเข้าร่วมประชุมทางไกล video conference             http://203.159.250.162/scopia/entry/index.jsp
        Yourname : (ใส่ชื่อกลุ่มคุณภาพการศึกษา หรือชื่อโรงเรียน เป็นภาษาไทย)
        Meeting ID : 14111

รับชมย้อยหลัง การประชุมทางไกลฯ เรื่อง RT NT ประจำปี 2563 สพป.ลย 1

Ċ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 05:34
Ċ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 05:34
Ċ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 05:34
Ċ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 05:34
ć
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 20:00
ć
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 20:00
ĉ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 06:52
Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
3 ก.พ. 2563 23:11
Ċ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 06:52
Ċ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1,
3 ก.พ. 2563 06:51
Comments