รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61

โพสต์26 พ.ค. 2561 01:22โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2562 08:55 โดย Thongchai Komolsai ]
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61
แสดงค่าสถิติรายวิชา    โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ดูได้ที่เมนู o-net Comments