รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 - 2558

โพสต์30 มี.ค. 2559 21:51โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2561 01:20 โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1 ]
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2557 - 2558
แสดงค่าสถิติรายวิชา    โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ดูได้ที่เมนู o-net 
Comments