กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

โพสต์30 มี.ค. 2559 21:51โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 24 มี.ค. 2562 09:12 โดย Thongchai Komolsai ]

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61

โพสต์26 พ.ค. 2561 15:22โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ลย1   [ อัปเดต 15 นาทีก่อน โดย Thongchai Komolsai ]
รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2558 - 25ุ61
แสดงค่าสถิติรายวิชา    โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ดูได้ที่เมนู o-net รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2557 - 2558
แสดงค่าสถิติรายวิชา    โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
ดูได้ที่เมนู o-net 


Comments