รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)

โพสต์4 ก.ค. 2560 07:19โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2560 07:53 ]
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แจ้งเรื่องการกรอกแบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 
ทั้งนี้ขอความกรุณาผู้บริหารโรงเรียนตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน
ทางเว็บไซต์ http://210.246.188.59/dltv/login.php
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560   รหัสสถานศึกษาในสังกัด สพป.เลย 1  >>>Click<<<
ĉ
Thongchai Komolsai,
28 ส.ค. 2560 20:01
ĉ
Thongchai Komolsai,
28 ส.ค. 2560 20:01
Comments