รายงาน e-MIS ผลการประเมินภาษาไทย ป.1-6 ปีการศึกษา 2560

โพสต์5 พ.ย. 2560 23:50โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2560 23:56 ]
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยและรายงานผลการประเมินการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ผ่านระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES)
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/0B0ELJeyLjxa0VkpmZWZmejBuNUE?usp=sharing

Comments