ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1

โพสต์24 มิ.ย. 2560 02:04โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:00 ]

หนังสือหลักสูตรเวียตนาม>>>Click<<<

นัจรีย์ภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ ข่าว
กิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ ข่าว
จักรกริช  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ/วีดีโอ/ข่าว

Comments