การอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์(OBEC Content Center)

โพสต์3 มี.ค. 2563 20:30โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 4 มี.ค. 2563 23:12 ]
https://contentcenter.obec.go.th/
https://contentcenter.obec.go.th/
เว็บไซต์ OBEC Content Center :: https://contentcenter.obec.go.th/
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด Facebook ::
  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 1 (ช่วงเช้า)
  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 1 (ช่วงบ่าย)

  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 2 (ช่วงเช้า)  • การอบรมปฏิบัติการใช้งานระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center รุ่นที่ 2 วันที่ 2 (ช่วงบ่าย)


Ċ
นายจักรกริช อาจแก้ว,
3 มี.ค. 2563 20:50
Comments