งานอาเซียนเดย์ 2018 INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018 LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1 8 AUGUST 2018

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:37โดยITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1   [ อัปเดต 14 ส.ค. 2561 00:07 โดย Thongchai Komolsai ]
งานอาเซียนเดย์ 2018
INTEGRATED ASEAN DAY FAIR 2018
LOEI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 1

8 AUGUST 2018

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑   มีนโย บายจะจัดงานวันอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ สนามหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
        วัตถุประสงค์
            1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา 
            2. เพื่อเปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
            3. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.ลย.1
         กิจกรรมในงาน
            1. การประกวดและแข่งขันการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
            2.การประกวดการแสดงความสามารถพิเศษ/ศิลปวัฒนธรรมประเทศ ASEAN ประเภทนักเรียน
            3.การประกวดการร้องเพลง Mask Singer ประเภทครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
            4. การประกวด Dancers ประเภทครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา

สปอตโฆษณางานอาเซียน.mp4 รายละเอียดการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในวันอาเซียนเดย์ 8 สิงหาคม 2561        

ที่

กลุ่มมคุณภาพการศึกษา

ประเทศอาเซียนที่จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน

1

หลักเมือง

มาเลเซีย

2

การท่าอากาศยาน

สาธารณรัชประชาธิปไตยประชาชนลาว

3

นาอ้อศรีเมืองชัย

เกาหลี

4

กกดู่นาแขม

บรูไน

5

ดินดำน้ำสวย

สิงคโปร์

6

นาด้วง

ฟิลิปปินส์

7

เชียงคาน

กัมพูชา

8

หาดนาแก้ว

จีน

9

ธาตุจอมศรี

เวียดนาม

10

ท่าลี่

อินโดนีเซีย

11

ลุ่มน้ำเหือง

พม่า

12

นครหงส์

ไทย

13

เชียงกลม

ญี่ปุ่น

14-17

กองทุนบ้านน้ำใจ สพป.ลย.1

 


เพลงประกอบการเต้นบาสโลป สพป.เลย เขต 1

เพลงประกอบการเต้นบาสโลป สพป.เลย เขต 1แผนผังบริเวณงาน

ภาพสถานที่จัดงาน และการเตรียมงาน
       
        
      

วิดีโอ YouTube