โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 02:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:37 ]
โครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม - กันยายน 2560
รูปแบบการดำเนินการ : จัดฝึกอบรมปฏิบัติการตามอำเภอ 5 จุดอบรม


จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ในระบบ Online และ Offline
 2. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูล
ขั้นตอนการรับรายงานตัวเข้าฝึกอบรม DL-2560 สพป.เลย 1
 1. ลงเวลาตามแฟ้มบัญชีลงเวลาที่จัดให้
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ – ขอรับอีเมล์ @loei1.go.th 
 3. สแกน QR-CODE เพื่อลงทะเบียน Online เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร
  • ด้วยโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
  • ด้วยคอมพิวเตอร์ Notebook ที่นำมาจากหน้าเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 4. ประจำที่นั่ง เปิด Notebook 
  • เปิด Google Chrome 
  • เข้าเว็บไซต์ google.co.th
  • ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยอีเมล์ที่ได้รับจาก ข้อ 2
เสร็จแล้วรอพิธีเปิดการฝึกอบรม .สวัสดี

ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ตรวจสอบอีเมล์ของทางราชการ @loei1.go.th
 2. ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
 3. เข้าห้องเรียน e-Classroom ตามรุ่นดังนี้
รวมสื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิดีโอ YouTube


Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
18 พ.ค. 2560 21:40
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
18 พ.ค. 2560 21:41
Ċ
Thongchai Komolsai,
24 พ.ค. 2560 08:37
Ċ
Thongchai Komolsai,
24 พ.ค. 2560 08:38
Ċ
Thongchai Komolsai,
24 พ.ค. 2560 08:39
Ċ
มณฑล พร้อมสันเทียะ,
18 พ.ค. 2560 21:41
Comments