การประชุมการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ (โครงการเขตสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

โพสต์13 ก.ค. 2563 00:13โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2563 00:18 ]

Comments