INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

โพสต์2 ส.ค. 2560 20:01โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2560 06:32 ]

INSIGHT ASEAN LOEI ONE 2017

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  กำหนดให้มีการจัดงาน ASEAN DAY LOEI ONE 2017  Loei Primary Educational Service Area Office 1 ขึ้นในวันที่  8  สิงหาคม  2560  ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
         วัตถุประสงค์ 
              1. 
สนองนโยบายการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
              2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากรในเขตพื้นที่การศึกษา
              3. 
เปิดโลกทัศน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเวทีการแสดงศักยภาพความสามารถนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาด้าน ASEAN ศึกษา
              4. เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนโครงการสร้างบ้านนักเรียนยากจนและการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 

งานอาเซียน สพป.เลย 8 สค.2560

ข่าวการจัดงานอาเซียน สพป.เลย 8 สค.2560
ą
Thongchai Komolsai,
2 ส.ค. 2560 20:01
Ċ
Thongchai Komolsai,
2 ส.ค. 2560 20:25
Ċ
Thongchai Komolsai,
2 ส.ค. 2560 20:01
Comments