รายงานการจัดกิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ปี 2559

โพสต์20 มี.ค. 2560 20:51โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2561 02:27 ]

หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 ได้ดำเนินกิจกรรมออกให้การบริการแก่โรงเรียนขนาดเล็ก ปีงบประมาณ 2559 เพื่อสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครู  และดูแลระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียน

    
    

นายธงชัย โกมลไสย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว/ภาพ
นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC  ข่าว/ภาพ