ประชุมผู้รับผิดชอบโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference Google Meet

โพสต์31 พ.ค. 2563 20:42โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา สพป.ลย 1   [ อัปเดต 31 พ.ค. 2563 20:52 ]
Comments