ข่าวจาก-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

นักบินน้อย สพฐ.

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:37โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ 
http://youngpilot.innoobec.com/ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โพสต์20 มี.ค. 2560 20:51โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 20:54 ]

1489632127028

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ  innovative School Summit 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560  ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักดิ์  ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลทรา ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6617750  ต่อ 223 หรือ โทร.083-0046739 หรือ อีเมล์ tanya@absolutealliances.com

หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560

โพสต์24 ม.ค. 2560 04:29โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

    หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครู  และดูแลระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียน

 

 

นายธงชัย โกมลไสย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว/ภาพ
นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC  ข่าว/ภาพ

ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)

โพสต์4 ม.ค. 2560 21:30โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 22 มี.ค. 2560 21:08 โดย Thongchai Komolsai ]

เข้าระบบจัดการที่ URL : http://203.113.25.93/
http://203.113.25.93

ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online

Q : Quality 

A :  Assurrance

M : Management

 S : System

 • เป็นเครื่องมือช่วยการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นๆเกี่ยวข้อง
 • ใช้ความสามารถจาก ICT มาออกแบบการทำงานในลักษณะพาทำอย่างเป็นระบบ 
 • เห็นผลการดำเนินงานของทุกสถานศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษาอย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
 • ประมวลผลแสดงภาพความสำเร็จทั้งด้านเชิงปริมาณและระดับคุณภาพได้ทันที 
 • แสดงผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวเลข กราฟ  แผนภูมิ รูปภาพ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
 2. เพื่อสร้างเครื่องช่วยในการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นตัวขับเคลื่อนการบริหารและจัดการของสถานศึกษา
 3. เพื่อเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ และร่องรอยหลักฐานของสถานศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
 4. เพื่อเป็นเครื่องช่วยสถานศึกษาในการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายในในแต่ละปีที่สะดวกและรวดเร็ว
 5. เป็นคลังสารสนเทศด้านคุณภาพและมาตรฐาน
ขั้นตอนการทำงาน (อย่าลืม! ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็มในโปรแกรม เมนู คู่มือ)
ครั้งที่ 1
 1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน
 2. Download File
  • ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx
  • ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx
  • ** ห้ามเปลี่ยนชื่อไฟล์ **
 3. ออกจากระบบ
 4. กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel ให้ครบถ้วนถูกต้องทั้งหมด
 5. เทคนิคการกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
  1. ดูช่อง "หน่วยนับ"  เป็นอะไรเช่น 
   1. คน, โครงการ อันนี้ใส่ตัวเลขตั้งแต่ 0 ขึ้นไป
   2. 0/1  อันนี้กรอก 0 ไม่ทำ/ไม่มี 1 มี/ทำ - ยังไม่/ทำไม่มี
   3. ระดับ อันนี้กรอกระดับคุณภาพ 1 - 5 ถ้าไม่มีกรอก -
  2. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลให้ OK ทั้งหมด
ครั้งที่ 2
  1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสเจ้าหน้าที่โรงเรียน
  2. เมนู นำส่งข้อมูล (ทำให้เสร็จทั้ง 2 ระดับ)
  3. เลือก ประเภท/ระดับ ที่จะนำส่งข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับไฟล์ที่จะนำส่ง
   1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : ไฟล์ template_early_childhood_ed.xlsx
   2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : ไฟล์ template_basic_ed.xlsx
  4. เฉพาะปี 2559 ต้องกรอกหลักฐานร่องรอยทั้ง 51 รายการ
  5. ออกจากระบบ
  ครั้งที่ 3
  1. เข้าระบบ QAMS ด้วยรหัสผู้บริหาร
  2. เมนู ตรวจสอบ
   1. ระดับการศึกษาปฐมวัย : รับรองทั้ง 3 ปี
   2. ระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน : รับรองทั้ง 3 ปี
  3. เสร็จ/รอเขตพื้นที่ตรวจสอบ
  4. ออกจากระบบ
  ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
  ขึ้นตัวแดง/หน้า Page ขึ้นไม่ครบ
  • ทำใจและทำด้วยความใจเย็น
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 12.00 - 13.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นไปกินข้าวกัน)
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 16.30 - 17.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นกำลังเดินทางกลับบ้าน)
  • ช่วงเวลาที่เหมาะสม 02.00 - 04.00 น. (ผู้ใช้คนอื่นพากันนอนหมดแล้ว - ยังไม่ตื่น)

  • เพิ่มเพื่อนในโปรแกรม Line ด้วยโทรศัพท์มือถือ
  • ใช้เพื่อติดต่อสอบถามการใช้งานระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา online (QAMS) ของ สพป.เลย 1

  บุคลากรเกษียณ 2560

  โพสต์17 ก.ค. 2559 10:02โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2559 21:40 ]

  บุคลกรเกษียณอายุ


  ศึกษานิเทศก์ อาเซียน 2559

  โพสต์20 เม.ย. 2559 01:15โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 17 ก.ค. 2559 09:50 ]

  ศน.อาเซียน ปีใหม่ 2559.wmv


  การรายงานตัวชี้วัด DLTV & DLIT ผ่านระบบ KRS

  โพสต์7 เม.ย. 2559 01:18โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 7 เม.ย. 2559 01:20 ]

  รายงาน KRS 7 เม.ย.59


  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 - 2558

  โพสต์30 มี.ค. 2559 21:51โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 30 มี.ค. 2559 21:52 ]

  รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2557 - 2558
  แสดงค่าสถิติรายวิชา    โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
  ดูได้ที่เมนู o-net 

  1-10 of 10