ข่าวจาก-กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

ภาพกิจกรรมพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาเวียดนาม วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สพป.เลย 1

โพสต์24 มิ.ย. 2560 02:04โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2560 00:00 ]


หนังสือหลักสูตรเวียตนาม>>>Click<<<

นัจรีย์ภรณ์ ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ ข่าว
กิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ ข่าว
จักรกริช  อาจแก้ว  เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพ/วีดีโอ/ข่าว

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 4 อำเภอเมืองเลยและอำเภอนาด้วง ณ โรงเรียนเมืองเลย วันที่ 9-11 มิ.ย. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 22:28โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 22:33 ]

นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 1 อำเภอเชียงคาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์" วันที่ 25-27 พ.ค. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 20:01โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 22:33 ]

นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

ภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT Online/Offline จุดอบรมที่ 3 อำเภอท่าลี่ ณ โรงเรียนบ้านท่าลี่ วันที่ 5-7 มิ.ย. 2560

โพสต์10 มิ.ย. 2560 20:00โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 มิ.ย. 2560 22:33 ]

นายจักรกริชอาจแก้ว ข่าว/ภาพ
นายอนุศักดิ์  โสมพันธุ์ ภาพ/วีดีโอ

สื่อ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โพสต์16 พ.ค. 2560 22:34โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 16 พ.ค. 2560 22:35 ]

วมสื่อ 60 พรรษาฯ
ภาคเรียนที่ 1
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ( 13 ไฟล์)
                                                คู่มือครู   (7 ไฟล์ ขาดเล่ม 3 ชั้น ป.1-3)
                                                สำหรับนักเรียน(6 ไฟล์)

                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ (36 ไฟล์)
                                ช่วงชั้นที่ 1   คู่มือครู ( 7  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 15 ไฟล์)
                                ช่วงชั้นที่ 2   คู่มือครู ( 5  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 9 ไฟล์)
                            กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (12 ไฟล์)
                                                 คู่มือครู  (6  ไฟล์)
                                                 สำหรับนักเรียน ( 6 ไฟล์)

ที่มา : https://goo.gl/ocYCJA
นัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย 1 ข่าว
จักรกริช  อาจแก้ว เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ ITEC  ข่าว/เผยแพร่

โครงการขยายผล DLIT และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ปี 2560

โพสต์8 พ.ค. 2560 02:06โดยมณฑล พร้อมสันเทียะ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2560 20:37 ]

โครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
โดย กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระยะเวลาดำเนินการ : พฤษภาคม - กันยายน 2560
รูปแบบการดำเนินการ : จัดฝึกอบรมปฏิบัติการตามอำเภอ 5 จุดอบรม


จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
 1. โครงการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1 ในระบบ Online และ Offline
 2. โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ข้อมูล
ขั้นตอนการรับรายงานตัวเข้าฝึกอบรม DL-2560 สพป.เลย 1
 1. ลงเวลาตามแฟ้มบัญชีลงเวลาที่จัดให้
 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ – ขอรับอีเมล์ @loei1.go.th 
 3. สแกน QR-CODE เพื่อลงทะเบียน Online เข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร
  • ด้วยโทรศัพท์มือถือ Smart Phone
  • ด้วยคอมพิวเตอร์ Notebook ที่นำมาจากหน้าเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 4. ประจำที่นั่ง เปิด Notebook 
  • เปิด Google Chrome 
  • เข้าเว็บไซต์ google.co.th
  • ลงชื่อเข้าใช้งาน ด้วยอีเมล์ที่ได้รับจาก ข้อ 2
เสร็จแล้วรอพิธีเปิดการฝึกอบรม .สวัสดี

ขั้นตอนการดำเนินงาน
 1. ตรวจสอบอีเมล์ของทางราชการ @loei1.go.th
 2. ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการ
 3. เข้าห้องเรียน e-Classroom ตามรุ่นดังนี้
รวมสื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

วิดีโอ YouTube


นักบินน้อย สพฐ.

โพสต์26 เม.ย. 2560 23:37โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ 
http://youngpilot.innoobec.com/ดาวน์โหลดหนังสือราชการ/

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ประชาสัมพันธ์โครงการ innovative School Summit 2017 ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โพสต์20 มี.ค. 2560 20:51โดยThongchai Komolsai   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2560 20:54 ]

1489632127028

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดโครงการ  innovative School Summit 2017 ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2560  ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักดิ์  ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรัลทรา ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงาน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-6617750  ต่อ 223 หรือ โทร.083-0046739 หรือ อีเมล์ tanya@absolutealliances.com

หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560

โพสต์24 ม.ค. 2560 04:29โดยนายจักรกริช อาจแก้ว

    หน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ สพป.ลย 1 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด อ.เมืองเลย จ.เลย วันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อสนับสนุนและให้บริการการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและครู  และดูแลระบบเครือข่ายให้กับโรงเรียน

 

 

นายธงชัย โกมลไสย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่าว/ภาพ
นายจักรกริช  อาจแก้ว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ITEC  ข่าว/ภาพ

1-10 of 16