บุคลากร : Personel


บุคลากรศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
โทรสาร 042 811 697
โทร. 042 813 112 - 4
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ต่อ 4
อีเมล์ : supervisor@loei1.go.th 

ศน.ธงชัย  โกมลไสย
สพป.เลย เขต 1
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/komolsai/
Comments