รวมหลักสูตรบทเรียน Online

รวมหลักสูตรบทเรียน Online สพป.เลย เขต1

https://sites.google.com/view/pepsi12/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88.jpg
 
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/1234.png
 
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/2134.png

https://forms.gle/EZ19fQCuWBnVCns16

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2.jpg

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5.jpg

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/t5ht5t.png


https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/e-learning/%E0%B8%9E%E0%B8%A0%E0%B8%9E%E0%B9%80.png

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/e-learning/6666.png

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/e-learning/51-1-728.jpgรวมหลักสูตรบทเรียน Online จากแหล่งอื่นhttps://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/unnamed%20(1).png

https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/unnamed.png
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/unnamed%20(7).png
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/unnamed%20(3).png
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/supervisor/hlaksutr-bth-reiyn-online/ghrh.png
-------------------------------------------------------------------------------
การจัดทำบทเรียนออนไลน์

วิดีโอ YouTube


Comments