วาระการประชุมเดือน มีนาคม 2562

โพสต์7 มี.ค. 2562 19:53โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2562 00:25 ]

1.  การนิเทศ ติดตามการบริหารจัดการของสถานศึกษา

       2.  การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2561

       3.  การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

       4.  การอบรมครูตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ ๒๕๖๒


ĉ
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ,
8 มี.ค. 2562 00:23
Comments