วาระการประชุมเดือนมกราคม 2562

โพสต์17 ม.ค. 2562 01:05โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 17 ม.ค. 2562 01:31 ]
ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ
1. การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ĉ
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ,
17 ม.ค. 2562 01:31
Comments