วาระการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:15โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2561 00:41 ]
ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ

            1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning เรื่อง กระบวนการคิดเชิงคำนวณเพื่อสนับสนุนการสอน                       coding กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์แนวใหม่                        ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐     
      2. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ             ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง 
            วันที่ ๖ – ๘    เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ลิงค์การสรุปผลแข่งขัน)  
https://esan68.sillapa.net/sp-center/?name=report&file=area_member_all_result
 

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)
ĉ
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ,
11 ธ.ค. 2561 18:30
Comments