วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 19:26โดยนางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 20:27 ]
ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ

1. แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงรายงานการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทุกคน
   2. การจัดสอบการอ่านออก - เขียนได้ ป.1 - ป.3
   3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
   4. แจ้งสรุปเหรียญการแข่งขันและกิจกรรมที่จะไปแข่งในระดับภาค

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)
ĉ
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ,
13 พ.ย. 2561 20:06
ĉ
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ,
13 พ.ย. 2561 20:34
ĉ
นางสาวประภาภรณ์ สิงห์ศิริ,
13 พ.ย. 2561 20:26
Comments