วาระประชุมประจำเดือน(กลุ่มนิเทศฯ)


วาระการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

โพสต์11 พ.ย. 2561 19:26โดยน.ส.ประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 13 พ.ย. 2561 20:27 ]

ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ

1. แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงรายงานการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป. 4 ทุกคน
   2. การจัดสอบการอ่านออก - เขียนได้ ป.1 - ป.3
   3. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
   4. แจ้งสรุปเหรียญการแข่งขันและกิจกรรมที่จะไปแข่งในระดับภาค

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)

วาระประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561

โพสต์11 ต.ค. 2561 00:01โดยน.ส.ประภาภรณ์ สิงห์ศิริ   [ อัปเดต 16 ต.ค. 2561 01:11 ]

ศน.สพป.เลย 1 
เปี่ยมด้วยความรู้     ควบคู่บริการ
ประสานด้วยใจ       ให้มีคุณภาพ

1. การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี 61  “เด็กเลย 1 ก้าวไกล สู่ไทยแลนด์ 4.0 ก๋อ”

2. ประชาสัมพันธ์การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2561

3. การนิเทศ ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

(รายละเอียดตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ค่ะ)

1-2 of 2